نازک – لاغر پیراهن عربستان بارسلونا

نازک – لاغر: پیراهن عربستان بارسلونا قطر ایرویز ائتلاف جامعه عرب علیه قطر بارسلونا بی احترامی عربستانی ها تروریست

گت بلاگز اخبار اجتماعی شرایط استفاده مشمولان غایب از معافیت و کسر خدمت‌های سربازی

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی را راجع به معافیت‌ها و کسر خدمت‌های افراد غایب سربازی ارائه کرد.

شرایط استفاده مشمولان غایب از معافیت و کسر خدمت‌های سربازی

شرایط استفاده مشمولان غایب از معافیت و کسر خدمت های سربازی

عبارات مهم : معافیت

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی را راجع به معافیت ها و کسر خدمت های افراد غایب سربازی ارائه کرد.

سردار موسی کمالی در گفت وگو با ایسنا، راجع به امکان و شرایط بهره مندی مشمولان غایب، از معافیت و کسر خدمت های سربازی اظهار کرد: به طور کلی و برابر ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که دارای غیبت هستند نمی توانند از معافیت برخوردار شوند مگر در مورادی که فرد در وقت احضار جهت خدمت و در طول مدت غیبت و وقت پیگیری به آن واجد شرایط معافیت باشد.

شرایط استفاده مشمولان غایب از معافیت و کسر خدمت‌های سربازی

کمالی افزود: به عنوان مثال اگر فردی پیش از آنکه به سن ۱۸ سالگی برسد، واجد شرایط معافیت بوده ولی به موقع خودش را جهت اعزام به سربازی معرفی نکرده و وارد غیبت شده است باشد، این فرد مشمول معافیت می شود، ولی اگر فرد در وقت غیبت از سربازی، مشمول معافیت شود، امکان استفاده از آن را ندارد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح، راجع به افرادی که ممکن است به علت معافیت پزشکی از خدمت سربازی معاف شوند، گفت: در مورد معافیت پزشکی موارد استثنایی وجود دارد که به عنوان نمونه اگر فرد در وقت غیبت دچار مشکلی شود که ناتوان از انجام سربازی شود، طبیعتا امکان خدمت برایش وجود نداشته و از سربازی معاف خواهد شد.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی را راجع به معافیت‌ها و کسر خدمت‌های افراد غایب سربازی ارائه کرد.

غیبت مانع از بهره مندی ایثارگران از معافیت و کسر خدمت نمی شود

وی در پاسخ به سوالی راجع به فرزندان خانواده ایثارگران و شرایط بهره مندی آنان از معافیت و کسرخدمت ها به ایسنا گفت: در مورد ایثارگران یعنی فرزندان شهدا، جاویدالاثرها، جانبازان، رزمندگان و آزادگان با توجه به اینکه فرزندان این افراد قبل از مشمول بودن واجد شرایط بوده اند، لذا غیبت مانع استفاده آنان از معافیت ها و کسر خدمت های ایثارگری نشده و تمامی مشمولان متولد ۷۲ و قبل از آن اگر واجد شرایط هستند می توانند از آن بهره مند شوند.

شرط استفاده بسیجیان از کسر خدمت

شرایط استفاده مشمولان غایب از معافیت و کسر خدمت‌های سربازی

کمالی راجع به شرایط بهره مندی بسیجیان از کسر خدمت نیز گفت: این افراد را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نخست بسیجیانی هستند که قبل از وارد شدن به غیبت با بسیج همکاری داشته و بعد از آن مرتکب غیبت شده است اند که در این خصوص مدت همکاری این افراد قبل از ورودشان به غیبت محاسبه شده است و می توانند با توجه به مقررات کسر خدمت دریافت کنند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: ولی آن دسته از بسیجیانی که در زمانی که مرتکب غیبت شده است اند وارد بسیج شده است و با این نیرو همکاری داشته اند، مشمول هیچ کسر خدمتی نمی شوند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح توضیحاتی را راجع به معافیت‌ها و کسر خدمت‌های افراد غایب سربازی ارائه کرد.

واژه های کلیدی: معافیت | سربازی | فرزندان | استفاده | ایثارگران | شرایط معافیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog